Buurt In Actie (BIA), Wijkbudgetten en de Wijkstemdag

Zoals u net gelezen heeft staan op 25 april de wijkbudgetten en het bestedingsplan op de agenda. Waarom is dit voor u belangrijk? Het gaat over de wijze waarop het wijkbudget in 2012 zal worden uitgegeven. Het gaat over geld dat beschikbaar is voor ons als bewoners in deze wijk, geld dat beschikbaar is voor zaken waarvan u het belangrijk vindt dat ze moeten worden uitgevoerd en waarvan u dus kunt aangeven waaraan het moet worden uitgegeven door te stemmen op de ingediende ideeën.

Uw stem is dus belangrijk. Maar niet alleen uw stem is belangrijk, ook uw  ideeën zijn belangrijk. U kunt uw idee nog voor vóór 25 april indienen door middel van het invullen van de flyer “jij maakt de buurt”, door te gaan naar de site www. Jijmaaktdebuurt.nl, of het idee te mailen naar de wijkraad Eschmarke-Zuid. Indieners van ideeën die zijn genoemd tijdens de openbare wijkraadvergadering in december 2011 willen we oproepen hun idee nog een keer in te brengen. Door een misverstand zijn de namen en adressen van die indieners helaas niet vastgelegd. Als het voldoet aan de voorwaarden zal het nog worden meegenomen in de stemronde van 25 april. U kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier in dit Eekmaatje. Dit formulier kan tot en met 24 april ingeleverd worden bij Albert Heijn. U kunt het ook downloaden van de website van de wijkraad. Ideeën die binnen komen na 25 april komen bij de eerstvolgende stemronde aan bod. Houdt u er wel rekening mee dat het budget beperkt is. Op is op.

Dat er veel ideeën in onze wijk leven, bewijst twee jaar Buurt In Actie. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er diverse straat(feest) activiteiten georganiseerd zijn, speelplekken zijn aangepakt of er bij zijn gekomen, er een AED is aangeschaft, een partytent die gehuurd kan worden voor festiviteiten, een hondenrenveld in de Ecozone is aangelegd en een trapveldje. Ook zijn bijdrages verleend aan de boomfeestdag, de fontein en niet te vergeten de skatevoorziening aan de Ekersdijk (opening 11 mei 2012!). Het BIA team 2010/2011 wil alle bewoners die deze ideeën hebben ingebracht en hebben meegewerkt aan de uitvoering en de leuke tegenprestaties hierbij bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Het bewonersteam wijkbudgetten 2012 hoopt dit jaar dan ook veel creatieve ideeën tegemoet te kunnen zien.