Wijkraad praat met iedereen

Wijkraad praat met diverse partijen.

In de aanloop naar de ontwikkelingen rondom de komst van het AZC heeft de wijkraad Eschmarke Zuid met diverse partijen aan tafel gezeten, zoals de gemeente Enschede, wijkbewoners en AZC Alert Enschede.

De wijkraad spreekt zich niet voor of tegen een AZC op Esmarkerveld uit om te waarborgen dat wij alle bewoners kunnen blijven vertegenwoordigen. Wel plaatst de wijkraad vraagtekens bij het proces dat tot de uiteindelijke keuze voor deze specifieke locatie heeft geleid, en de omvang van het beoogde AZC. Dit is tijdens de stadsdeelcommissievergadering door ons ook duidelijk naar voren gebracht. Onze doelstelling is om met alle betrokkenen in gesprek te blijven. Tot nu toe zijn de gesprekken constructief verlopen.