Fruitboomgaard "Appelhof" en bijenstal aan de Esmarkelaan

“Jij maakt de buurt!” maakt het mogelijk om als inwoner van een wijk activiteiten op te zetten of zaken te realiseren om de eigen buurt mooier te maken.  Eekmaat-West ontvangt hiervoor jaarlijks een wijkbudget dat ingezet kan worden om initiatieven van bewoners mogelijk te maken. De ingediende initiatieven worden voorgelegd aan de Wijkbudgettencommissie, die de ideeën toetst aan bepaalde voorwaarden waaraan ze moeten voldoen.


Hekwerk winkelcentrum vervangen

Hert Corton staal hekwerk wordt in het weekend verwijderd over de gehele lengte vervangen door een paneel afrastering. Tijdens deze werkzaamheden die niet in 1 weekend uitgevoerd kunnen worden, zullen oranje netten de parkeerplaats van de rijbaan scheiden .


Omwonenden Commissie (OC) wil graag duidelijkheid

De OC heeft als vertegenwoordiger van de belangen van de bewoners rond het AZC Esmarkerveld momenteel te maken met veel onduidelijkheid.

De grote stroom vluchtelingen/asielzoekers is (even?) opgedroogd door de overeenkomst met Turkije. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft daardoor een enorm planningsprobleem. Wat gaat er de komende maanden gebeuren. Hoeveel opvangplekken zijn nog nodig? Wat wil de regering met de planning en voorgenomen realisatie van AZC’s? Wat betekent dat voor AZC Esmarkerveld?

Allemaal vragen die nog niet beantwoord kunnen worden.

 

Wat kan de inzet zijn van de OC?


Meer nieuws

Voortgangsbericht AZC Eschmarkerveld
Openbare Wijkraadvergadering verzet naar januari 2016
Communicatie Gemeente Enschede
Wijkraad praat met iedereen
Brief gemeente demonstratie 31 oktober 2015
Zoeken in de website
Agenda

Geen activiteiten aanwezig.

Nieuwsbrief
    Achternaam:
    E-mailadres:
    Type deze code over
    (anti-spam)