Omwonenden Commissie (OC) wil graag duidelijkheid

De OC heeft als vertegenwoordiger van de belangen van de bewoners rond het AZC Esmarkerveld momenteel te maken met veel onduidelijkheid.

De grote stroom vluchtelingen/asielzoekers is (even?) opgedroogd door de overeenkomst met Turkije. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft daardoor een enorm planningsprobleem. Wat gaat er de komende maanden gebeuren. Hoeveel opvangplekken zijn nog nodig? Wat wil de regering met de planning en voorgenomen realisatie van AZC’s? Wat betekent dat voor AZC Esmarkerveld?

Allemaal vragen die nog niet beantwoord kunnen worden.

 

Wat kan de inzet zijn van de OC?


Voortgangsbericht AZC Eschmarkerveld

MEMO
Datum : 2 december 2015
Aan : College van Burgemeester en wethouders
Van : Maaike Schaepers
Onderwerp : Voortgangsbericht AZC Esmarkerveld

Geacht college,
Ons voorstel is om u regelmatig een voortgangsbericht te sturen over het AZC Esmarkerveld zodat u kunt volgen waar aan gewerkt wordt en wat er op de agenda staat. Dit voortgangsbericht kent de volgende standaard onderwerpen, dat wordt aangevuld als er andere zaken gaan spelen.

1. Bijzondere afspraken afgelopen twee weken
2. Agenda komende twee weken
3. Communicatie
Actualiteit
4. Bestuursovereenkomst
5. Ontwerp van het AZC
6. Veiligheidsplan
7. Planning korte termijn

Om iedereen zo veel mogelijk op de hoogte te houden willen we de inhoud van dit
voortgangsbericht ook aan raadsleden sturen en op de website enschede.nl/vluchtelingenopvang publiceren.
 


Openbare Wijkraadvergadering verzet naar januari 2016

(definitieve datum volgt spoedig)

De komende periode staan er nog een aantal gesprekken met de gemeente Enschede op de agenda. Om de bewoners goed te informeren wat de actuele status is m.b.t. de realisatie van een AZC hebben we meer tijd nodig om ons voor te bereiden.


Meer nieuws

Communicatie Gemeente Enschede
Wijkraad praat met iedereen
Brief gemeente demonstratie 31 oktober 2015
Aan tafel met Diederik Samson
Wijkraad spreekt in op raadscommissie vergadering